OPINION

TRIBUNA

Sobre el varador del Port de Ciutadella

JAUME LLOMPART*

A través d'aquesta carta volem expressar i donar a conèixer a la població menorquina l'actual situació que viu el Varador del port de Ciutadella.Astilleros Llompart és una petita empresa familiar amb arrels menorquines vinculades a la mar, als ports i a l’ofici de Mestre d’Aixa des de fa diverses generacions. Aquest ofici ens ha permès gestionar durant els darrers anys el Varador del port de Ciutadella mitjançant autoritzacions temporals fins a l’actualitat.


GrupoBarco

Aquesta instal·lació pública va sortir a concurs públic el passat mes de novembre del 2018 en un concurs plegat de presumptes irregularitats i, a dia d’avui, encara no s'ha resolt. L'administració autonòmica pretén, a través de Ports de les Illes Balears (Ports IB), adjudicar aquesta instal·lació bàsica i essencial a una empresa (Marina Seca SL) que ha presentat un cànon totalment desproporcionat i temerari en la seva oferta (un 276% per sobre dels altres dos licitadors) i un projecte inviable econòmicament, entre moltes altres qüestions.Ports IB, a més, no ha pogut -fins a dia d'avui- demostrar la viabilitat econòmica de l'oferta d’aquesta empresa i tampoc s'ha pogut justificar la solvència tècnica d'aquest licitador. Es tracta d'una empresa vinculada a la família Díaz Ferrán, (expresident de la CEOE condemnat per frau fiscal, alçament de béns i alteració de concursos públics) sense cap experiència en la gestió d'instal·lacions portuàries, exigida en el propi plec de bases i que, a més, fins pocs dies abans que s'acabés el termini del concurs tenia el seu objecte social vinculat al sector tèxtil, sense que ni tan sols l’activitat nàutica formés part del seu objecte social. Per tant, resulta evident que, en aquestes condicions, calia considerar que la societat no disposava de la solvència tècnica requerida en el propi plec per participar en el concurs.Davant la gravetat dels fets i les incongruències tècniques, econòmiques i jurídiques emeses pels informes de Ports IB totalment lesius pels interessos públics s'ha fet imprescindible -pel bé dels usuaris del port de Ciutadella i de l’illa de Menorca en general- presentar diverses al·legacions i fer públic a través de diversos mitjans de comunicació la llarga llista d'irregularitats que envolta el concurs del port de Ciutadella. Fins a dia d'avui Ports IB no ha pogut justificar d’una manera clara i transparent l’oferta presentada, ni la solvència tècnica ni econòmica d'aquesta societat, requisits imprescindibles que les pròpies bases del concurs demanaven als licitadors. Són moltes les preguntes que estan en l'aire. Per exemple:-És normal que el Varador es pretengui adjudicar a una empresa que no ha gestionat mai cap instal·lació portuària i que no ha pogut acreditar experiència prèvia en l'execució de serveis portuaris bàsics que són objecte de la concessió?-És normal donar per bona l’experiència d’una empresa quan ni tan sols el seu objecte social no estava adequat fins pocs dies abans de presentar-se al concurs?-És normal que Ports IB accepti una oferta en la que els serveis portuaris bàsics (en règim d'exclusivitat pel concessionari) són totalment deficitaris econòmicament?-És normal donar per bona una oferta amb preus totalment fora de mercat i molt allunyats dels oferts pels altres dos licitadors?-És normal ofertar un cànon un 276% per sobre dels altres dos licitadors i cinc vegades més alt que el cànon mínim base?-És normal que el projecte de la família Díaz Ferrán vinculi l'activitat del Varador amb uns terrenys en sòl rústic i fora d'ordenació?-És normal que l’empresa més ben puntuada no compleixi els requisits de solvència econòmica exigida a les licitacions públiques de l’administració?Astilleros Llompart  no ha sembrat ni ombres ni dubtes. El que hem fet ha estat exposar públicament una realitat incòmode i, sobretot injusta, i fer les investigacions i comprovacions tècniques i econòmiques que la pròpia administració no ha estat capaç de fer. Si l'empresa millor puntuada fos una empresa amb experiència en el sector, amb un projecte exemplar amb millors mitjans tècnics i humans i viable econòmicament, no tindríem absolutament res a dir, però malauradament no ha estat així.No entenem com en aquestes alçades Ports IB o el propi president, Marc Pons, poden justificar de manera arbitrària l’adjudicació a una empresa que no té cap experiència prèvia en la gestió de varadors i d’altres serveis portuaris bàsics i que, a més a més, ha presentat una oferta econòmicament inviable. Això precisament no és garantir les mateixes oportunitats d’igualtat de tracte entre licitadors ni treballar a favor dels interessos generals, ni tampoc demostrar transparència en un concurs públic.No posem en dubte que les decisions polítiques s'hagin de fonamentar en opinions tècniques, però aquestes han de vetllar sempre per la defensa dels interessos generals i per la millor qualitat del servei públic. Els tècnics han d'analitzar i comprovar tota la documentació i variables de cada oferta i ser escrupolosos en la defensa dels interessos públics per determinar l'oferta que millor s'ajusta als interessos generals i del servei. No poden quedar enlluernats només pels diners que promet una empresa, quan és públic i notori que la seva oferta no s’ajusta a les xifres reals de mercat i no garanteix la qualitat i continuïtat del servei.En aquest cas, els perjudicats, com sempre, serem tots els usuaris i empreses del sector, des de les petites embarcacions de llenya que formen part del patrimoni marítim de Menorca, fins a les embarcacions més grans i modernes i empreses del sector. Hi perdem tots com a poble i com a societat illenca que viu mirant cap a la mar per posar en risc un servei públic com el que s'ofereix al Varador del Port de Ciutadella.No es tracta de defensar els interessos d'Astilleros Llompart, «ni que el resultado agrade más o menos según los intereses de cada empresa» - com va dir el President de Ports IB a la premsa el passat 6 d'agost-; tot al contrari. El Varador és una instal·lació pública de Ciutadella que tothom ha de fer servir, i si Ports IB fos capaç de demostrar a través dels seus informes de manera clara la viabilitat, la solvència tècnica i econòmica i l'experiència de l'empresa millor puntuada, no hi hauria cap «sombra de duda».  Fa 70 anys enrere una escriptora americana, coneguda amb el pseudònim d'Ayn Rand, ho va pronosticar, encara que ningú tampoc la va escoltar ni creure. Impossible trobar unes paraules més sàvies i encertades per resumir el que estem vivint: «Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y las influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada».  Ayn Rand (1950)* Jaume Llompart és gerent d'Astilleros Llompart


¿TE GUSTA LO QUE HACEMOS?
HAZTE SOCIO DEL CLUB GACETA NÁUTICA.

Numerosos aficionados a la mar son lectores asiduos de Gaceta Náutica en sus versiones digital e impresa. Nuesta audiencia no ha dejado de crecer en los últimos años. Pero las sucesivas crisis han provocado una importante merma en la contratación de publicidad, nuestra única fuentes de ingresos.
Desde nuestra fundación en 2002 hemos sido un medio gratuito y queremos seguir manteniendo ese espíritu. Nuestras noticias siempre estarán en abierto para quien quiera leerlas o compartirlas. Para que esto siga siendo posible hemos puesto en marcha una campaña de contribución voluntaria mediante suscripción, una especie de taquilla inversa que funciona de una manera muy sencilla: si te gusta lo que hacemos, puedes apoyarnos con una contribución y pasarás a formar parte del Club GN.
Gaceta Náutica se ha caracterizado históricamente por su independencia y por publicar informaciones que no tienen eco en otras publicaciones del sector. Esta forma de entender el periodismo nos ha hecho acreedores de algunos premios como el que nos otorgó en 2017 la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (APIB) por nuestra investigación sobre la contaminación marina.
Contamos con poder mantener nuestro producto mediante un sistema mixto de financiación basado en la libertad comercial y el soporte de nuestro lectores socios del Club GN.
Esperamos haberte convencido y si no es así, no importa: sigue abriendo la Gaceta Náutica cuando quieras. Estaremos encantados de informarte.